Skip to product information
1 of 1

Chả Cali

Medium Squid & BBQ Shrimp - Mực & Chạo Tôm Vừa (4CT 3M Free 1N)

Medium Squid & BBQ Shrimp - Mực & Chạo Tôm Vừa (4CT 3M Free 1N)

Regular price $149.99 USD
Regular price Sale price $149.99 USD
Sale Sold out
Sauce (Nước Chấm)
Crunchy (Bánh Giòn)
FREE GIFT
Thùng Combo Chả Mực & Chạo Tôm Vừa gồm có:
  • 3 bịch chả mực (mỗi bịch 1lb)
  • 4 bịch chạo tôm (mỗi bịch 1lb)
  • Free 1 bịch Nem 

Cách sử dụng:

Để những miếng chả mực đông lạnh vào máy nướng hoặc máy chiên không dầu và nướng hoặc air fry nhiệt độ 450 trong 5-7 phút mỗi mặt cho đến khi vàng đều.

Để những miếng Chạo tôm đông lạnh vào máy nướng hoặc máy chiên không dầu và nướng hoặc air fry nhiệt độ 450 trong 4-5 phút mỗi mặt cho đến khi vàng đều.

Cách bảo quản:

Để trong tủ đông được 6 tháng

-----------------------------------------------------

Combo Squid Cake and BBQ Shrimp Cakes Medium Box contains:
  • 3 packs of squid cakes (each pack 1lb)
  • 4 packs of bbq shrimp (each pack 1lb)
  • Free 1 pack of BBQ Pork

How to use:

Put the frozen squid cakes into the oven/ airfryer and bake/ airfry at 450 degree for 5-7 mins each size until golden brown

Put the frozen bbq shrimp into the oven/ airfryer and bake/ airfry at 450 degree for 4-5 mins each size until golden brown

How to store: 

Store in freezer for 6 months

View full details