Skip to product information
1 of 1

Chả Cali

Jumbo Squid & BBQ Shrimp - Mực & Chạo Tôm Jumbo (10M 10CHAO Free 1N)

Jumbo Squid & BBQ Shrimp - Mực & Chạo Tôm Jumbo (10M 10CHAO Free 1N)

Regular price $419.99 USD
Regular price Sale price $419.99 USD
Sale Sold out
FREE GIFT
Thùng Combo Chả Mực & Chạo Tôm Vừa gồm có:
  • 10 bịch Chả Mực (mỗi bịch 1lb)
  • 10 bịch Chạo Tôm (mỗi bịch 1lb)
  • Free 1 bịch Nem 

Cách sử dụng:

Để những miếng chả mực đông lạnh vào máy nướng hoặc máy chiên không dầu và nướng hoặc air fry nhiệt độ 450 trong 5-7 phút mỗi mặt cho đến khi vàng đều.

Để những miếng chạo tôm/nem đông lạnh vào máy nướng hoặc máy chiên không dầu và nướng hoặc air fry nhiệt độ 450 trong 4-5 phút mỗi mặt cho đến khi vàng đều.

Cách bảo quản:

Để trong tủ đông được 6 tháng

-----------------------------------------------------

Combo Squid Cakes and BBQ Shrimp Jumbo Box contains:

  • 10 packs of Squid Cakes (each pack 1lb)
  • 10 packs of Bbq Shrimp (each pack 1lb)
  • Free 1 pack of BBQ Pork

How to use:

Put the frozen Squid Cakes into the oven/ airfryer and bake/ airfry at 450 degree for 5-7 mins each size until golden brown

Put the frozen BBQ Pork into the oven/ airfryer and bake/ airfry at 450 degree for 4-5 mins each size until golden brown

How to store: 

Store in freezer for 6 months

View full details