Skip to product information
1 of 1

Chả Cali

Jumbo Shrimp Cakes & BBQ Pork - Chả Tôm & Nem Jumbo (10N 10ChaTom Free 1N)

Jumbo Shrimp Cakes & BBQ Pork - Chả Tôm & Nem Jumbo (10N 10ChaTom Free 1N)

Regular price $409.99 USD
Regular price Sale price $409.99 USD
Sale Sold out
FREE GIFT
Thùng Combo Chả Tôm và Nem Jumbo gồm có:
  • 10 bịch nem (mỗi bịch 1lb)
  • 10 bịch chả tôm (mỗi bịch 1lb)
  • Free 1 bịch Nem 

Cách sử dụng:

Để những miếng chả tôm đông lạnh vào máy nướng hoặc máy chiên không dầu và nướng hoặc air fry nhiệt độ 450 trong 5-7 phút mỗi mặt cho đến khi vàng đều.

Để những miếng nem đông lạnh vào máy nướng hoặc máy chiên không dầu và nướng hoặc air fry nhiệt độ 450 trong 4-5 phút mỗi mặt cho đến khi vàng đều.

Cách bảo quản:

Để trong tủ đông được 6 tháng

-----------------------------------------------------

Combo Shrimp Cakes and BBQ Pork Jumbo Box contains:
  • 10 packs of bbq pork (each pack 1lb)
  • 10 packs of shrimp cakes (each pack 1lb)
  • Free 1 pack of BBQ Pork

How to use:

Put the frozen shrimp cakes into the oven/ airfryer and bake/ airfry at 450 degree for 5-7 mins each size until golden brown

Put the frozen bbq pork into the oven/ airfryer and bake/ airfry at 450 degree for 4-5 mins each size until golden brown

How to store: 

Store in freezer for 6 months

View full details