Skip to product information
1 of 1

Chả Cali

Jumbo Squid Shrimp - Mực Chả Tôm Jumbo (10M 10Cha & Free 1N)

Jumbo Squid Shrimp - Mực Chả Tôm Jumbo (10M 10Cha & Free 1N)

Regular price $419.99 USD
Regular price Sale price $419.99 USD
Sale Sold out
Thùng Combo Chả Mực & Chả Tôm Jumbo gồm có:
  • 10 bịch chả tôm (mỗi bịch 1lb)
  • 10 bịch chả mực (mỗi bịch 1lb)
  • Free 1 bịch Nem 

Cách sử dụng:

Để những miếng chả mực, hoặc chả tôm đông lạnh vào máy nướng hoặc máy chiên không dầu và nướng hoặc air fry nhiệt độ 450 trong 5-7 phút mỗi mặt cho đến khi vàng đều.

Để những miếng nem đông lạnh vào máy nướng hoặc máy chiên không dầu và nướng hoặc air fry nhiệt độ 450 trong 4-5 phút mỗi mặt cho đến khi vàng đều.

Cách bảo quản:

Để trong tủ đông được 6 tháng

-----------------------------------------------------

Combo Squid Cake and Shrimp cake Jumbo Box contains:
  • 10 packs of shrimp cakes (each pack 1lb)
  • 10 packs of squid cakes (each pack 1lb)
  • Free 1 pack of BBQ Pork

How to use:

Put the frozen squid cakes, or shrimp cake into the oven/ airfryer and bake/ airfry at 450 degree for 5-7 mins each size until golden brown

Put the frozen bbq pork into the oven/ airfryer and bake/ airfry at 450 degree for 4-5 mins each size until golden brown

How to store: 

Store in freezer for 6 months

View full details