Skip to product information
1 of 1

Chả Cali

Medium Squid Shrimp - Mực Tôm Vừa (4ChaTom 3M Free 1N)

Medium Squid Shrimp - Mực Tôm Vừa (4ChaTom 3M Free 1N)

Regular price $159.99 USD
Regular price Sale price $159.99 USD
Sale Sold out
Sauce (Nước Chấm)
Crunchy (Bánh Giòn)
FREE GIFT
Thùng Combo Chả Mực & Chả Tôm Vừa gồm có:
  • 4 bịch chả tôm (mỗi bịch 1lb)
  • 3 bịch chả mực (mỗi bịch 1lb)
  • Free 1 bịch Nem 

Cách sử dụng:

Để những miếng chả mực, hoặc chả tôm đông lạnh vào máy nướng hoặc máy chiên không dầu và nướng hoặc air fry nhiệt độ 450 trong 5-7 phút mỗi mặt cho đến khi vàng đều.

Cách bảo quản:

Để trong tủ đông được 6 tháng

-----------------------------------------------------

Combo Squid Cake and Shrimp Cake Medium Box contains:
  • 4 packs of shrimp cakes (each pack 1lb)
  • 3 packs of squid cakes (each pack 1lb)
  • Free 1 pack of BBQ Pork

How to use:

Put the frozen squid cakes, or shrimp cake into the oven/ airfryer and bake/ airfry at 450 degree for 5-7 mins each size until golden brown

How to store: 

Store in freezer for 6 months

View full details